Projekty UE

I POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Usługi geotechniczne i projektowania architektonicznego niezbędne dla budowy oddziału
przedsiębiorstwa POWER GIFT Sp. z o.o. w miejscowości Udorpie, działka nr 611, obręb
Udorpie o, gmina Udorpie
Czas trwania postępowania: od 09.01.2023r. do 26.01.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE [POBIERZ]
FORLUMARZ OFERTOWY [POBIERZ]
ROZSTRZYGNIĘCIE [POBIERZ]

II POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Materiały i roboty budowlane niezbędnych dla budowy zakładu POWER GIFT Sp. z o.o. na
działce nr 611 obręb Udorpie w miejscowości Udorpie, gmina Udorpie zaplanowanych do
realizacji w ramach ETAPU I inwestycji na podstawie projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno – budowlanego obejmującego plac składowo – magazynowy wraz
z niezbędną infrastrukturą w postaci ciągów pieszych, pieszo – jezdnych i miejsc
postojowych
Czas trwania postępowania: od 10.03.2023r. do 30.03.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE [POBIERZ]
FORLUMARZ OFERTOWY [POBIERZ]
ROZSTRZYGNIĘCIE [POBIERZ]